Nacionalno naučno društvo za poljoprivrednu tehniku i preciznu poljoprivredu (ND PT-PP) je dobrovoljna društvena organizacija naučnih radnika i profesora iz oblasti poljoprivredne tehnike i precizne poljoprivrede sa teritorije Republike Srbije, osnovana 1996. godine.

Ciljevi i zadaci Nacionalnog naučnog društva za poljoprirednu tehniku i preciznu poljoprivredu su:

  • podsticanje i pomaganje naučno istraživačkog rada u oblasti poljoprivredne tehnike i precizne poljoprivrede, kao i u područjima biotehničkih, ekonomskih i društvenih nauka vezanih za poljoprivrednu tehniku, preciznu poljoprivredu i poljoprivredu uopšte;
  • stvaranje naučnih podloga za izradu programskih orijentacija opremanja gazdinstva sa sredstvima poljoprivredne tehnike i usmeravanje proizvodnje poljoprivredne mehanizacije;
  •  uspostavljanje i razvijanje tehnologija precizne poljoprivrede;
  • podsticanje i pomaganje naučno-istraživačkog rada iz prošlosti poljoprivredne tehnike;
  •  izrada i predlaganje standarda, propisa i zakona u oblasti poljoprivredne tehnike i precizne poljoprivrede…

Jedna od glavnih aktivnosti društva jeste organizacija Simpozijuma Agro-Tehnika-Precizna Poljoprivreda (AgroTeh PP).